พระพรหม ทองเหลือง ปิดทองคำแท้ หน้าตัก 30 นิ้ว

ราคา 199,000 บาท

สั่งจองล่วงหน้า 20-25 วัน 

พร้อมแกะสลักชื่อเจ้าภาพให้ฟรี*

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์