พระพุทธรูปปางอินเดีย ทองเหลือง พ่นทอง 36 นิ้ว

ภาพถ่ายจากองค์จริง ขนาดจริง
สั่งจองล่วงหน้า 2 สัปดาห์

ราคา 99,000 บาท

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก