พระพุทธรูปปางอินเดีย ทองเหลือง รมดำ หน้าตัก 20 นิ้ว

ราคา 44,000 บาท

แกะสลักชื่อเจ้าภาพให้ฟรี*

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก