พระพุทธรูป ทรงเครื่อง ทองเหลือง ปางสีหไสยาสน์ (ปางปรินิพพาน)หรือ พระประจำวันอังคาร ขนาด 20 นิ้ว

ขนาดความยาว  130 ซม. ความลึก 40 ซม.

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์