พระพุทธรูป ทองเหลือง ปางทรมานพระวรกาย หน้าตัก 30 นิ้ว

    ราคา 52,000บาท

    แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

    โทร. 081 448 8585
    คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
    คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์