พระพุทธรูป ทองเหลือง ปางทรมานพระวรกาย หน้าตัก 30 นิ้ว

    ราคา 52,000บาท

    แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

    โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก