พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัวหน้าตัก 15 นิ้ว

สั่งจองล่วงหน้า 3-5 วันทำการ
แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี
กรุงเทพฯ จัดส่งฟรี

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์