พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัวหน้าตัก 70 นิ้ว ปางประทานพร

ขนาด ขององค์พระ

ความ สูง 3.10 เมตร

ฐานกว้าง 2.10 เมตร

ลึก 1.10 เมตร

จัดส่งทั่วประเทศ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก