พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัวหน้าตัก 30 นิ้ว

พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว หน้าตัก 30 นิ้ว
ปางสมาธิ
สวยงาม ปราณีต วิจิตรศิลป์
ถูกต้องตามพุทธลักษณะ พุทธศาสนนิกชนเห็นแล้วอิ่มเอิบใจ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก