พระพุทธรูป ปางสมาธิ
พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นทองฐานบัว 30 นิ้ว
พระพุทธรูป ปางสมาธิ

พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัวหน้าตัก 30 นิ้ว

พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว หน้าตัก 30 นิ้ว
ปางสมาธิ
สวยงาม ปราณีต วิจิตรศิลป์
ถูกต้องตามพุทธลักษณะ พุทธศาสนนิกชนเห็นแล้วอิ่มเอิบใจ

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์