พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นทองฐานบัว 30 นิ้ว
พระพุทธรูป ปางสมาธิ
พระพุทธรูป 30 นิ้ว

พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัวหน้าตัก 30 นิ้ว

พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว หน้าตัก 30 นิ้ว
ปางสมาธิ
สวยงาม ปราณีต วิจิตรศิลป์
ถูกต้องตามพุทธลักษณะ พุทธศาสนนิกชนเห็นแล้วอิ่มเอิบใจ