ป่าคำชะโนด หรือ เมืองชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด
พระพุทธรูป ปางนาคปรก,พระประจำวันเสาร์,พระประจำวันเกิด วันเสาร์,นาคปรก,ป่าคำชะโนด
ป่าคำชะโนด หรือ เมืองชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด

พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นทอง ปางนาคปรก 30 นิ้ว

ขนาดพระนาคปรก 30 นิ้ว
สูงรวมทั้งหมด 195 ซม  ฐานกว้าง 123 ซม.   ลึก 83 ซม.

แกะสลักชื่อเจ้าพฟรี  จัดส่งทั่วประเทศ
ในราคาร่วมบุญ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรือง

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน