พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นสีขาว ฐานเตี้ย หน้าตัก 80 นิ้ว

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก