พระพุทธรูป ปางนาคปรก ทรงเครื่อง เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 20 นิ้ว

พระปางนาคปรก ทองเหลือง แบบทรงเครื่อง

ราคา  75,000 บาท
สั่งล่วงหน้า 15 วัน มัดจำ 30%

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก