พระพุทธรูป ปางนาคปรก ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 20 นิ้ว

ราคา 36,000 บาท

แกะสลักชื่อเจ้าภาพให้ฟรี

สั่งจองล่วงหน้า 10-15 วัน

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์