พระพุทธรูป ปางนาคปรก 25 นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง ความสูงรวม 170 ซม.

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน