พระพุทธรูป ปางนาคปรก 25 นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง ความสูงรวม 170 ซม.

ราคา 65,000 บาท

 

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์