พระพุทธรูป ปางนาคปรก 30 นิ้ว ทรงเครื่อง ทองเหลือง

พระพุทธรูปปางนาคปรก 30 นิ้ว ทรงเครื่อง เนื้อทองเหลือง
นาคปรก 9 เศียร
องค์พระสวยงาม

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก