พระพุทธรูป ปางนาคปรก 30 นิ้ว ทรงเครื่อง ทองเหลือง

พระพุทธรูปปางนาคปรก 30 นิ้ว ทรงเครื่อง เนื้อทองเหลือง
นาคปรก 9 เศียร
องค์พระสวยงาม

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน