พระพุทธรูป ปางสีหไสยาสน์ หรือ พระประจำวันอังคาร เนื้ออัลลอยด์ ขนาด 25 นิ้ว (วัดรอบเศียร)

ราคา 25,000 บาท

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง ตจว.

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก