พระพุทธรูป ปางห้ามญาติ ทองเหลือง พ่นทองสูง 3.10 เมตร

ติดต่อสอบถามได้ดังนี้

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก