พระพุทธรูป ปางห้ามญาติ ทองเหลือง พ่นทองสูง 3.10 เมตร

ติดต่อสอบถามได้ดังนี้

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน