พระพุทธรูป ปางห้ามสมุทร ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 25 นิ้ว สูง 188 ซม.

พระพุทธรูป ปางห้ามสมุทร
ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 25 นิ้ว
สูง 188 ซม.

โทร.081-448-8585
Line ID:0814488585

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์