พระเชียงแสน,

พระพุทธรูป ปางเชียงแสน ทองเหลือง รมมันปู หน้าตัก 9 นิ้ว

เหมาะสำหรับไว้บูชาในบ้าน, สำนักงาน,หรือ ถวายวัด
เป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามและความขลังอยู่ในองค์พระโดยเฉพาะ

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน