พระพุทธรูป ปางเปิดโลกทรงเครื่อง ทองเหลือง พ่นทอง ประดับพลอย ขนาด 20 นิ้ว สูง170ซม.

องค์จริง ทองเหลือง พ่นทอง

ปรับดับเพชรพลอย สวยงาม

องค์จริง ตามภาพเลยนะครับ

สูงรวม 170 ซม.

ราคา 55,000 บาท
ไม่รวมค่าส่งต่างจังหวัดนะครับ

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง…

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์