พระประธาน,พระพุทธรูป,พระสุโขทัย,พระพุทธรูป40 นิ้ว,พระ40นิ้ว,ราคา พระ 40 นิ้ว,พระพ่นทอง,โรงหล่อพระบูชา,อานิสงส์การถวายพระพุทธรูป
พระประธาน,พระพุทธรูป,พระสุโขทัย,พระพุทธรูป40 นิ้ว,พระ40นิ้ว,ราคา พระ 40 นิ้ว,พระพ่นทอง,โรงหล่อพระบูชา,อานิสงส์การถวายพระพุทธรูป
พระประธาน,พระพุทธรูป,พระสุโขทัย,พระพุทธรูป40 นิ้ว,พระ40นิ้ว,ราคา พระ 40 นิ้ว,พระพ่นทอง,โรงหล่อพระบูชา,อานิสงส์การถวายพระพุทธรูป

พระพุทธรูป อัลลอยด์ พ่นทองฐานบัว หน้าตัก 40 นิ้ว

พระพุทธรูปเนื้ออัลลอยด์ พ่นทองฐานบัว หน้าตัก 40 นิ้ว

ราคาไม่แพง จัดส่งทั่วประเทศ

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน