พระพุทธรูป อู่ทอง เนื้อทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว

สั่งจองอค์พระ หรือปรึกษา

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์