พระพุทธรูป อู่ทอง เนื้อทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว

ราคา 65,000 บาท

สั่งจองอค์พระ หรือปรึกษา

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก