พระพุทธเจ้าน้อย ทองเหลือง พ่นทอง สูง 1เมตร

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี
จัดส่งทั่วประเทศ

รูปแทนของ “พระมหาโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร”  นี้ มีการสร้างกันมานานแล้วในหลายประเทศ โดยจะพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในประเทศเนปาล อินเดีย จีน ไต้หวัน หรือแม้แต่วัดบางแห่งในประเทศไทย เช่น วัดอโศการามและวัดสระเกศ เป็นต้น เพียงแต่ในประเทศไทย ยังไม่นิยมสร้างกันแพร่หลายเหมือนพระพุทธรูปปางอื่นๆ คนไทยจึงไม่ค่อยรู้จัก เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ก็เพิ่งขุดพบโดยกรมศิลปากร ได้ตรวจสอบว่ามีอายุกว่า 1,000 ปี”

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน