พระพุทธเจ้าน้อย ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 30 นิ้ว สูงประมาณ 150 ซม.

ราคา ทองเหลือง 48,000 บาท
แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี
จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย

พระพุทธเจ้าน้อย”
เป็นพุทธสัญลักษณ์เตือนสติให้มนุษย์
ได้หันกลับมาทบทวนถึงจุดหมายชีวิตตัวเองว่า…
“เกิดมาทำไม”

และ …“อะไรคือเป้าหมายอันประเสริฐ
ที่ควรจะไปให้ถึงในชีวิตนี้”
แล้วตั้งสัจจะอธิษฐาน
ที่จักประพฤติปฏิบัติกุศลธรรมต่างๆ
เพื่อเป็น “เหตุ” นำไปสู่เป้าหมายของ “ผลที่ดี”

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก