พระพุทธเจ้าน้อย 60 ซม. เนื้อทองเหลือง พ่นทอง

ราคาทองเหลือง 8,500 บาท

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก