พระพุทธเจ้าน้อย 60 ซม. เนื้อทองเหลือง พ่นทอง

ราคาทองเหลือง 8,500 บาท

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์