พระพุทธเมตตา ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 30 นิ้ว

หลวงพ่อพระพุทธเมตตา ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน
ประดิษฐานภายในเจดีย์พุทธคยา ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๑๔๗ เซนติเมตร สูง ๑๖๕ เซ็นติเมตร
สร้างด้วยเนื้อหินทราย สมัยปาละ มีอายุประมาณ ๑๔๐๐ ปี
ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ซึ่งได้รอดพ้นจากการถูกทำลายได้

สั่งจองล่วงหน้าประมาณ10-15 วันทำการ
มัดจำ 30 %

โทร.081-448-8585
Line ID:0814488585

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน