พระพุทธเมตตา ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 30 นิ้ว

เนื้อทองเหลือง 95,000
เนื้ออัลลอยด์ 65,000
กรุงเทพฯปริมณฑลส่งฟรี
ต่างจังหวัดประมาณ 3,000-
แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

หลวงพ่อพระพุทธเมตตา ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน
ประดิษฐานภายในเจดีย์พุทธคยา ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๑๔๗ เซนติเมตร สูง ๑๖๕ เซ็นติเมตร
สร้างด้วยเนื้อหินทราย สมัยปาละ มีอายุประมาณ ๑๔๐๐ ปี
ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ซึ่งได้รอดพ้นจากการถูกทำลายได้

สั่งจองล่วงหน้าประมาณ10-15 วันทำการ
มัดจำ 30 %

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก