พระพุทธเมตตา ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 60 นิ้ว

ราคา 160,000 บาท
(ยังไม่รวมจัดส่งต่างจังหวัดนะครับ
กรุงเทพฯปริมณฑลส่งฟรี

แกะสลักชื่อเจ้าภาพให้ฟรี

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์