พระพุทธเมตตา เนื้อทองเหลือง ปิดทองคำแท้ หน้าตัก 60 นิ้ว

พระพุทธเมตตา เนื้อทองเหลือง ปิดทองคำแท้
หน้าตัก 60 นิ้ว
ราคา ปิดทอง ประมาณ 259,000 บาท
(ราคาไม่แน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับราคาทองคำในตลาด)

ราคา พ่นทอง 169,000 บาท

โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมครับ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก