พระพุทธเมตตา 35 นิ้ว เนื้อทองเหลือง

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ

สั่งล่วงหน้า 15-20 วัน

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์