พระพุทรูป ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว ปางสมาธิ

– ราคา 47,000 บาท

– แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

– สั่งจองล่วงหน้า 10-15 วัน

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก