พระยูไล หรือในสำเนียงจีนกลางเรียกว่า หรูไหลฝอ หน้าตัก 60 นิ้ว

  ขนาด หน้าตัก 60 นิ้ว
  ทองเหลืองพ่นทอง ราคา 250,000 บาท
  ราคา เนื้ออัลอยด์ 150,000 บาท

  (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดโทรติดต่อสอบถาม หรือแอ็ดไลน์)

  โทร. 081 448 8585
  คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
  คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์