พระยูไล หรือในสำเนียงจีนกลางเรียกว่า หรูไหลฝอ หน้าตัก 60 นิ้ว

    ขนาด หน้าตัก 60 นิ้ว
    ทองเหลืองพ่นทอง ราคา 250,000 บาท
    ราคา เนื้ออัลอยด์ 150,000 บาท

    (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดโทรติดต่อสอบถาม หรือแอ็ดไลน์)

    โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ สั่งผ่าน Line