พระราหู ทองเหลือง ปิดทองเค รมดำ หน้าตัก 30 นิ้ว

ราคา 69,000 บาท

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก