พระราหู ทองเหลือง รมดำ หน้าตัก 30 นิ้ว

ราคา 65,000 บาท

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์