พระศรีอริยะ เนื้อเรซิ่นประดับพลอย หน้าตัก 40 นิ้ว

    ราคา 42,000 บาท

    สั่งจองล่วงหน้า 15-20 วัน 

    แกะสลักชื่อเจ้าภาพให้ฟรี

    โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก