พระสังกัจจายน์ (จีน) ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว

ราคา 65,000 บาท
(แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี
ค่าส่งต่างจังหวัด 2,000 บาท)

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์