พระสังกัจจายน์ อรหันต์แห่งความอุดมสมบูรณ์ พระสังกัจจายน์ ทองเหลือง หน้าตัก 40 นิ้ว

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก