พระสังกัจจาย-ทองเหลือง-หน้าตัก-40-นิ้ว

ราคา 75,000 บาท

สั่งจองล่วงหน้า 15-20 วัน

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี*

*ขนาดขององค์พระ

ความกว้าง 121 ชม. ลึก 64 ชม. สูง 140 ชม.

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก