พระสารีบุตร+พระโมคคัลลานะ ทองเหลือง พ่นทอง 25 นิ้ว (ปางยืน)

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน