พระสารีบุตร+พระโมคคัลลานะ ทองเหลือง พ่นทอง 25 นิ้ว (ปางยืน)

เนื้อทองเหลือง พ่นทอง คู่ละ 52,000 บาท

*ไม่รวมจัดส่งต่างจังหวัด
ค่าส่งต่างจังหวัด 2,000 บาทต่อ 2 องค์
แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก