พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ ทองเหลือง พ่นทอง 20 นิ้ว

องค์พระสวยงาม ถูกต้องตามพุทธสาวกลักษณะ
ราคาบูชาไม่แพง จัดส่งทั่วประเทศ
แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน