พระสารีบุตร พระโมคคัลลานະ
พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ หน้าตัก 25 นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง แบบ นั่ง
พระสารีบุตรหน้าตัก 25 นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง แบบ นั่ง

พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ หน้าตัก 25 นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง แบบ นั่ง

พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ หน้าตัก 25 นิ้ว
ทองเหลือง พ่นทอง แบบนั่ง
ความสูง ประมาณ  113  ซม.
ฐานกว้าง 50 ซม.  ลึง  75 ซม.

โทร.081-448-8585
Line ID: 0814488585