พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ หน้าตัก 25 นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง แบบ นั่งพระสารีบุตรหน้าตัก 25 นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง แบบ นั่ง
พระสารีบุตร พระโมคคัลลานະ
พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ หน้าตัก 25 นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง แบบ นั่ง
พระสารีบุตรหน้าตัก 25 นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง แบบ นั่ง

พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ หน้าตัก 25 นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง แบบ นั่ง

พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ หน้าตัก 25 นิ้ว
ทองเหลือง พ่นทอง แบบนั่ง
ความสูง ประมาณ  113  ซม.
ฐานกว้าง 50 ซม.  ลึง  75 ซม.

โทร.081-448-8585
Line ID: 0814488585

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์