พระสารีบุตร เนื้อทองเหลือง พ่นทอง แบบนั่ง ขนาด 15 นิ้ว

ราคา 27,000 บาท/ต่อคู่

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

ขนาดองค์พระ ความกว้าง 31ซม. ลึก 36 ซม. สูง 67 ซม.

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก