พระสีวลี ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 35 นิ้ว สูง 250 ชม.

ราคาทองเหลือง 95,000 บาท
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดโทรสอบถาม

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก