พระสีวลี ทองเหลือง รมดำ ขนาด 25 นิ้ว สูง 180 CM.

เนื้อทองเหลือง  ทำสีรมดำ นิยมไว้กลางแจ้ง
วัดป่าต่างจังหวัดครับ

ราคา 38,000 บาท
ราคายังไม่รวมค่าส่งต่างจังหวัด
ค่าส่งต่างจังหวัดประมาณ 2,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์