พระสีวลี ทองเหลือง 25 นิ้ว สูง 180 ซม. (สีรมมันปู)

ราคาทองเหลือง 41,000 บาท
แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก