พระสีวลี อัลลอยด์ รมมันปู ขนาดหน้าตัก 20 นิ้ว ความสูง 1.30 ซม.
พระสีวลีอัลลอยด์,ราคา พระสีวลี,โรงหล่อพระสีวลี,บูชาพระสีวลี,ประวัติพระสีวลี,พระสีวลีท่านชอบอยู่ป่า
พระสีวลี อัลลอยด์ รมมันปู ขนาดหน้าตัก 20 นิ้ว ความสูง 1.30 ซม.

พระสีวลี อัลลอยด์ รมมันปู ขนาดหน้าตัก 20 นิ้ว ความสูง 130 ซม.

พระสีวลี เนื้ออัลลอยด์ พ่นทอง ขนาด 20 นิ้ว (วัดรอบเศียร)
ความสูง 130 ซม.

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน