พระสุพรรณกัลยา เนื้อทองเหลือง ขนาด 30 นิ้ว องค์เท่าคนจริง

พระสุพรรณกัลยา สุวรรณกัลยา หรือ สุวรรณเทวี เป็นพระราชธิดาใน
สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช และ พระวิสุทธิกษัตรีย์ และเป็นพระพี่นางใน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ สมเด็จพระเอกาทศรถ ประสูติ ณ พระราชวังจันทน์
เมืองพิษณุโลก เชื่อว่าพระนามเดิม คือ องค์ทอง

ติดต่อสอบถามได้ดังนี้

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก