พระสุพรรณกัลยา เนื้อทองเหลือง ขนาด 30 นิ้ว องค์เท่าคนจริง

พระสุพรรณกัลยา สุวรรณกัลยา เนื้อทองเหลือง
ราคา 120,000 บาท

ติดต่อสอบถามได้ดังนี้

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก