พระอินทร์ ทองเหลือง หน้าตัก 15 นิ้ว

24,000 บาท

 

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก