พระอินทร์ ทองเหลือง หน้าตัก 30 นิ้ว

สั่งจองล่วงหน้า 15-20 วัน
แกะสลักชื่อเจ้าภาพให้ฟรี

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์