พระอินเดีย เนื้ออัลลอยด์ พ่นทอง 50 นิ้ว

    โทร. 081 448 8585
    คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
    คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์