พระางเปิดโลก ทองเหลือง พ่นทอง 25 นิ้ว ความสูง 170 ซม.

พระปางเปิดโลก… พระแห่งปัญญาต้องโฉลกผู้เกิดวันพฤหัสบดี
พระปางเปิดโลก พระพุทธรูปอิริยาบถประทับยืนอยู่เหนือดอกบัว พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงข้างพระวรกาย แบฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองออกไปข้างหน้า เป็นกิริยาทรงเปิดโลกบางแบบยกฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นถือว่าเป็นพระแห่งปัญญา ให้มีสติปัญญาดี มีความฉลาดหลักแหลม”

สั่งจองล่วงหน้า 7-10 วัน
แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

จัดส่งทั่วประเทศ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก