พระเทพโลกอุดร ทองเหลือง (รมมันปู) ขนาด 30 นิ้ว

ถ่ายจากองค์จริง เนื้อทองเหลือง ขนาด 30 นิ้ว

ราคา 69,000 บาท
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก