พระเทพโลกอุดร ทองเหลือง (รมมันปู) ขนาด 30 นิ้ว

ถ่ายจากองค์จริง เนื้อทองเหลือง ขนาด 30 นิ้ว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์